Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Future Perfect

Jest to czas przyszły niedokonany. Używamy go w odniesieniu do czynności, które zakończą się w określonym momencie (perfect) w przyszłości (future) albo zanim rozpocznie się inne wydarzenie. Zawsze określa się w nim precyzyjny czas.

Czytaj całość... Future Perfect

Future Continuous

Jest on czasem przyszłym (future) ciągłym (continuous). Używamy go do opisania czynności, która będzie trwała we wskazanym momencie w przyszłości lub do opisania rutynowych wydarzeń w przyszłości.

Czytaj całość... Future Continuous

Future Perfect Continuous

Czasu tego używamy, mówiąc o czynności bądź wydarzeniu, które z reguły już od jakiegoś czasu trwają bądź zakończą się do wskazanego momentu (perfect) w przyszłości (future). W czasie tym kładzie się nacisk na czas trwania czynności, jej ciągłość (contimuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous

Future Simple

To czas przyszły (future) prosty (simple) stosowany w następujących sytuacjach: kiedy w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś; w odniesieniu do przyszłego zdarzenia, co do którego jest pewność; oferując pomoc lub prosząc o nią.

Czytaj całość... Future Simple

Inne formy wyrażania przyszłości

Artykuł ten opisuje dostępne formy wyrażania przyszłości, a zatem nie tylko typowe czasy przyszłe, ale także konstrukcja takie jak: to be going to, to be to, to be about to. Podana jest również budowa czasu z użyciem tych zwrotów.

Czytaj całość... Inne formy wyrażania przyszłości