Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Future Continuous in the Past

Opis czasu Future continuous in the past Czasu tego używamy, gdy: chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przeszłości miała trwać przez jakiś czas w przyszłości, (np. I was sure that I would be learning hard the following day. – Byłam pewna, że następnego dnia będę się ciężko uczyć). w mowie zależnej, gdzie zastępuje czas Future Continuous, (np. He told us… Czytaj całość
Czytaj całość... Future Continuous in the Past
Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Inne formy wyrażania przyszłości

Present Simple Czas Present Simple funkcję czasu przyszłego przyjmuje tylko wówczas, gdy jest mowa o rozkładach jazdy, np. pociągów, autobusów, planach lekcji w szkole, rozkładach zajęć i innych wydarzeniach, których termin jest oficjalnie ustalony. The plane lands at four o’clock. What time do you finish your French lesson? Present Continuous Czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości używamy tylko w przypadkach,… Czytaj całość
Czytaj całość... Inne formy wyrażania przyszłości
Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Future Perfect Continuous

Opis czasu Future Perfect Coninuous to czas przyszły. Stosujemy go kiedy mówimy o czynności / wydarzeniu / sytuacji, ktOra na ogół już jakiś czas trwa i będzie trwać do określonego momentu w przyszłości. Ważne jest trwanie tej czynności przez pewien czas, jej ciągłość. Czasu tego możemy użyć również w przypadkach, gdy chcemy pokazać skutek czy efekt czynności z przyszłości. Zdania… Czytaj całość
Czytaj całość... Future Perfect Continuous
Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Future Perfect

Opis czasu Future Perfect Future Perfect to czas przyszły dokonany. Czas ten stosujemy do określenia czynności, która skończy się w określonym momencie w przyszłości lub też zanim zacznie się następna czynność, wydarzenie, moment w przyszłości. Zawsze należy określić czas precyzujący do kiedy lub w jakim czasie dana czynność zostanie zakończona. Zdania twierdzące Podmiot + will + have + past participle… Czytaj całość
Czytaj całość... Future Perfect
Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Future Continuous

Opis czasu Future Continuous Future Continuous to czas przyszły ciągły, który stosujemy w następujących sytuacjach: czynność, która będzie trwała w danym momencie w przyszłości, będzie niedokonana; chęć wyrażenia uprzejmego zapytania (np. Will you be taking breakfast early tomorrow? – Będziesz jutro jadła wcześniej śniadanie?). Budowa zdania twierdzącego Podmiot + will + be + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania… Czytaj całość
Czytaj całość... Future Continuous
Posted in Formy wyrażania przyszłości Gramatyka angielska

Future Simple

Opis czasu Future Simple Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach: w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś; przyszłe zdarzenie, o którym mowa, jest uważane za pewne; oferując pomoc, prosząc o pomoc. Budowa zdania twierdzącego Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania I + will + come + to you tomorrow. Budowa zdania przeczącego… Czytaj całość
Czytaj całość... Future Simple