Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Przedimki

Przedimki Przedimki w języku angielskim poprzedzają w zdaniu rzeczowniki; nie mają odpowiednika w języku polskim. Przedimki dzielimy na określone i nieokreślone. Przedimki nieokreślone Do tej grupy należy przedimek „a” oraz „an”. Przedimki te stosujemy wyłącznie do rzeczowników w odniesieniu do policzalnych rzeczowników w liczbie pojedynczej, w stosunku do rzeczy, osób czy zwierząt, których nie znamy, lub, gdy o kimś/o czymś… Czytaj całość
Czytaj całość... Przedimki
Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Przysłówki

Przysłówek jest częścią mowy, która określa w zdaniu czasownik. Czasem zdarza się, że przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek. Podział przysłówków Wyróżniamy: przysłówki czasu, np.: tomorrow – jutro, later – później, now – teraz przysłówki częstotliwości, np.: sometimes – czasami, often – często, hardly ever – prawie nigdy przysłówki miejsca, np.: here – tutaj, there – tam, anywhere – gdziekolwiek… Czytaj całość
Czytaj całość... Przysłówki
Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Liczby i liczebniki porządkowe

1 – one – first 2 – two – second 3 – three – third 4 – four – fourth 5 – five – fifth 6 – six – sixth 7 – seven – seventh 8 – eight – eight 9 – nine – ninth 10 – ten – tenth 11 – eleven – eleventh 12 – twelve – twelfth… Czytaj całość
Czytaj całość... Liczby i liczebniki porządkowe
Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Zaimki osobowe

Zaimkami osobowymi są słówka takie jak: ja, ty, on, ona, ono/to, my, wy, oni. W języku angielskim są to następujące słowa: – I (zawsze z wielkiej litery) – ja – you – ty – he – on – she – ona – it – ono/to – we – my – you – wy – they – oni/one W czasie Present… Czytaj całość
Czytaj całość... Zaimki osobowe
Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Czasowniki nieregularne

Poniżej znajdują się czasowniki nieregularne. W pierwszej kolumnie wypisane są czasowniki w formie „infinitive”, czasowniki z drugiej kolumny stosuje się w czasie past simple, a z trzeciem kolumny we wszystkich perfectach. Zostały one podzielone na pewne grupy, aby ułatwić ich naukę. infinitive past simple past participle tłumaczenie czasowniki z identyczną formą w każdej z odmian beset beset beset dręczyć, prześladować… Czytaj całość
Czytaj całość... Czasowniki nieregularne