Posted in Czasy teraźniejsze Gramatyka angielska

Present Simple

Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach: Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np. I often visit my aunt in summer. – (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie. Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np. I live in Warsaw. – Mieszkam w Warszawie. Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np. Joan has got black hair… Czytaj całość
Czytaj całość... Present Simple
Posted in Czasy teraźniejsze Gramatyka angielska

Present Continuous

Opis czasu Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili); stanach chwilowych, np. I’m staying in a hotel until I find a new… Czytaj całość
Czytaj całość... Present Continuous
Posted in Czasy teraźniejsze Gramatyka angielska

Present Perfect

Opis czasu Present Perfect Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach: czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego… Czytaj całość
Czytaj całość... Present Perfect
Posted in Czasy teraźniejsze Gramatyka angielska

Present Perfect Continuous

Opis czasu Present Perfect Continuous Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Stosujemy go w następujących sytuacjach: czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa(np. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have been waiting for you for almost an hour.); skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny… Czytaj całość
Czytaj całość... Present Perfect Continuous