Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Past Perfect

To tzw. czas zaprzeszły, którego używamy w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości (past), które zakończyły się przed innym wydarzeniem. Podkreśla się w nim fakt zakończenia jednej czynności przed wystąpieniem drugiej (perfect).

Czytaj całość... Past Perfect

Past Continuous

Jest to czas przeszły (past) niedokonany. Podkreśla się w nim ciągłość wykonywanej czynności (continuous) i wskazuje moment jej trwania. Po jej przerwaniu następuje zazwyczaj czas Past Simple określający konkretny moment w przeszłości.

Czytaj całość... Past Continuous

Past Simple

Jest to czas przeszły (past) prostym (simple). Używamy go zazwyczaj z typowymi dla niego okolicznikami czasu, które jednoznacznie wskazują moment wydarzenia w przeszłości. To jeden z elementów, dzięki którym nie można go pomylić z czasem niedokonanym, Present Perfcect.

Czytaj całość... Past Simple

Past Perfect Continuous

Jest to czas zaprzeszły (past) niedokonany (perfect) ciągły (continuous). Z jednej strony odwołuje się do czynności w przeszłości, która zakończyła się przed innym przeszłym wydarzeniem (stąd potoczna nazwa: zaprzeszły), z drugiej – podkreślana jest ciągłość wydarzenia.

Czytaj całość... Past Perfect Continuous