Nauka języka angielskiego - ostatnie artykuły

Słownictwo angielskie w hotelu

Wakacje to czas, kiedy w końcu możemy bezkarnie relaksować się…

Czytaj całość... Słownictwo angielskie w hotelu

Koronacja Karola III – znaczenie i przebieg

W dniu 6 maja 2023 roku odbędzie się koronacja Karola…

Czytaj całość... Koronacja Karola III – znaczenie i przebieg

Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Future Simple in the Past

Jest to czas przyszły prosty (future simple) w przeszłości (in the past). Używamy go do opisania, co ktoś myślał bądź powiedział w przeszłości, a co odnosiło się do wydarzeń mających nastąpić w przyszłości.

Czytaj całość... Future Simple in the Past

Future Perfect in the Past

Można powiedzieć, że jest to czas Future Perfect użyty w kontekście przeszłości – o wydarzeniu przyszłym (future) mówiliśmy bowiem w przeszłości (in the past), a zakończenie wskazanej czynności miało się skończyć przed określonym momentem (perfect) w przyszłości.

Czytaj całość... Future Perfect in the Past

Future Perfect Continuous in the Past

Czasu tego używamy w odniesieniu do czynności przyszłej (future), o której mówiliśmy w przeszłości (in the past). Chodzi o wydarzenie, które miało trwać przez określony czas do wskazanego momentu w przyszłości (perfect) i dodatkowo jest w nim podkreślona ciągłość trwania (continuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous in the Past

Future Perfect

Jest to czas przyszły niedokonany. Używamy go w odniesieniu do czynności, które zakończą się w określonym momencie (perfect) w przyszłości (future) albo zanim rozpocznie się inne wydarzenie. Zawsze określa się w nim precyzyjny czas.

Czytaj całość... Future Perfect

Future Continuous

Jest on czasem przyszłym (future) ciągłym (continuous). Używamy go do opisania czynności, która będzie trwała we wskazanym momencie w przyszłości lub do opisania rutynowych wydarzeń w przyszłości.

Czytaj całość... Future Continuous

Future Continuous in the Past

Czasu tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie w przeszłości (future) miało trwać przez określony czas (continuous), ale mówimy o nim w przeszłości (in the past). Używamy go również w mowie zależnej i w okresach warunkowych: drugim oraz mieszanym.

Czytaj całość... Future Continuous in the Past

Present Perfect Continuous

Czasem ten z jednej strony wskazuje na zależność wydarzenia z przeszłości i stanu teraźniejszego (perfect), a z drugiej – podkreśla jej ciągłość (continuous). Można za jego pomocą opisywać wydarzenia trwające do chwili obecnej lub skończone, ale mające wpływ na stan aktualny.

Czytaj całość... Present Perfect Continuous