Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Future Simple in the Past

Jest to czas przyszły prosty (future simple) w przeszłości (in the past). Używamy go do opisania, co ktoś myślał bądź powiedział w przeszłości, a co odnosiło się do wydarzeń mających nastąpić w przyszłości.

Czytaj całość... Future Simple in the Past

Future Perfect in the Past

Można powiedzieć, że jest to czas Future Perfect użyty w kontekście przeszłości – o wydarzeniu przyszłym (future) mówiliśmy bowiem w przeszłości (in the past), a zakończenie wskazanej czynności miało się skończyć przed określonym momentem (perfect) w przyszłości.

Czytaj całość... Future Perfect in the Past

Future Perfect Continuous in the Past

Czasu tego używamy w odniesieniu do czynności przyszłej (future), o której mówiliśmy w przeszłości (in the past). Chodzi o wydarzenie, które miało trwać przez określony czas do wskazanego momentu w przyszłości (perfect) i dodatkowo jest w nim podkreślona ciągłość trwania (continuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous in the Past

Future Perfect

Jest to czas przyszły niedokonany. Używamy go w odniesieniu do czynności, które zakończą się w określonym momencie (perfect) w przyszłości (future) albo zanim rozpocznie się inne wydarzenie. Zawsze określa się w nim precyzyjny czas.

Czytaj całość... Future Perfect

Future Continuous

Jest on czasem przyszłym (future) ciągłym (continuous). Używamy go do opisania czynności, która będzie trwała we wskazanym momencie w przyszłości lub do opisania rutynowych wydarzeń w przyszłości.

Czytaj całość... Future Continuous

Future Continuous in the Past

Czasu tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie w przeszłości (future) miało trwać przez określony czas (continuous), ale mówimy o nim w przeszłości (in the past). Używamy go również w mowie zależnej i w okresach warunkowych: drugim oraz mieszanym.

Czytaj całość... Future Continuous in the Past

Present Perfect Continuous

Czasem ten z jednej strony wskazuje na zależność wydarzenia z przeszłości i stanu teraźniejszego (perfect), a z drugiej – podkreśla jej ciągłość (continuous). Można za jego pomocą opisywać wydarzenia trwające do chwili obecnej lub skończone, ale mające wpływ na stan aktualny.

Czytaj całość... Present Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Czasu tego używamy, mówiąc o czynności bądź wydarzeniu, które z reguły już od jakiegoś czasu trwają bądź zakończą się do wskazanego momentu (perfect) w przyszłości (future). W czasie tym kładzie się nacisk na czas trwania czynności, jej ciągłość (contimuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous

Past Perfect

To tzw. czas zaprzeszły, którego używamy w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości (past), które zakończyły się przed innym wydarzeniem. Podkreśla się w nim fakt zakończenia jednej czynności przed wystąpieniem drugiej (perfect).

Czytaj całość... Past Perfect