„Grammar Practice for Elementary Students”

Grammar Practice for Elementary Students

Popularna seria zawiera liczne ćwiczenia, ilustracje i testy zawarte pozwalające sprawdzić postępy uczniów i zrozumienie przez nich zagadnień gramatycznych. Idealne książki zarówno do korzystania na lekcji jak i do samodzielnej nauki.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *