Internetowe skróty angielskie

W nieoficjalnych rozmowach online często używane są następujące skróty angielskie (tzw. abbreviations):

– 4U (for you) – dla Ciebie

– AFAIC (as far as I’m concerned) – jeśli o mnie chodzi

– AFAIK (as far as I know) – z tego co wiem

– AKA (also known as) – znany także jako

– ASAP (as soon as possible) – tak szybko jak to tylko możliwe

– B4 (before) – przed

– BBL (be back later) – wrócę później

– BRB (be right back) – zaraz wracam

– BTW (by the way) – przy okazji/a propos

– CU (see you) – do zobaczenia/na razie

– EOD (end of discussion) – koniec rozmowy

– EOT (end of topic) – koniec tematu

– F2F (face to face) – twarzą w twarz

– FAQ (frequently asked questions) – najczęstsze pytania

– FOC (free of charge) – darmowy

– FYI (for your information) – do Twojej wiadomości

– GR8 (great) – świetnie

– IMHO (in my humble opinion) – moim skromnym zdaniem

– IMO (in myopinion) – moim zdaniem

– IOW (in other words) – innymi słowy

– LOL (laughing out loud) – śmiać się głośno

– NW (no way) – nie ma mowy

– TIA (thanks in advance) – z góry dziękuję

– TNX (thanks) – dzięki

– WGO (what’s going on) – co się dzieje?

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *