Uzyskiwanie informacji na egzaminie z angielskiego

Sprawdzenie umiejętności uzyskiwania informacji jest obowiązkowym elementem każdego ustnego egzaminu z języka ustnego. Poniżej przydatne zwroty i wyrażenia proponowane przez profesjonalnych tłumaczy, którymi przekonasz do siebie egzaminatorów.

  1. What’s your view? – Jakie jest Twoje zdanie?
  2. How does it look from your point of view? – Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
  3. Would you care to comment on? – Mógłbyś to skomentować?
  4. Could you elaborate on that? – Możesz to rozwinąć?
  5. Would you be so kind as to tell me… – Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi…
  6. How do you see it? – Jak to widzisz?

Facebook Comments