Wyrażanie opinii po angielsku – przydatne zwroty i wyrażenia

Podczas egzaminu ustnego z języka obcego bardzo często proszeni jesteśmy o wyrażenie własnej opinii o kimś lub na zadany temat. Poniżej praktyczny zestaw zwrotów grzecznościowych i wyrażeń w języku angielskim, którymi zaimponujemy egzaminatorom.

 1. Personally, I think that… – Osobiście uważam, że…
 2. In my judgment… – Moim zdaniem…
 3. This may sound strange, but… – Być może zabrzmi to dziwnie, ale…
 4. I think it’s essential to… – Myślę, że istotne jest…
 5. My own view on the matter is that… – Moje zdanie na ten temat jest takie, że…
 6. To say nothing of aside from… – Abstrahując od…
 7. One can say that… – Mówi się, że…
 8. I get the impression that… – Odnoszę wrażenie, że…
 9. The most important feature is… – Najważniejsze jest…
 10. I want to press the point that… – Chcę podkreślić, że…
 11. I must express my admiration for… – Muszę wyrazić swój podziw dla…
 12. To exemplify this point… – Aby zobrazować ten punkt…
 13. From my point of view… – Z mojego punktu widzenia…
 14. Strictly speaking… – Mówiąc wprost…
 15. To the best of my knowledge… – O ile mi wiadomo…
 16. It would be more accurate to say that… – Bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że…
 17. I am convinced that… – Jestem przekonany, że…
 18. There is no doubt about it that… – Nie ma wątpliwości co do tego, że…
 19. In this respect… – Pod tym względem…
 20. To be brief… – Krótko mówiąc…
 21. There isn’t a shadow of doubt about that… – Nie ma co do tego cienia wątpliwości…
 22. The point I’m trying to make is… – Chodzi mi o to…
 23. As far as I’m concerned… – Z tego co wiem…
 24. In answer to your question… – W odpowiedzi na Twoje pytanie…
 25. I’s important to mention that… – Należy nadmienić, że…
 26. The point I’m trying to make is… – Chodzi mi o to…
 27. In other words… – Innymi słowy…
 28. When it comes to me… – Jeśli chodzi o mnie…

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie zwrotów pomocnych w wyrażeniu opinii w języku angielskim okaże się pomocne dla wielu z Was. W dalszych częściach tego materiału poznacie zwroty pomocne w innych sytuacjach, np. w przypadku chęci uzyskania informacji lub wyrażenia zgody.

Facebook Comments