Zgadzanie się – zwroty angielskie

Wyrażanie zgody to stały element większości konwersacji, nie tylko podczas egzaminów. Poniżej praktyczna lista zwrotów i wyrażeń, którymi można zastąpić pospolite 'yes’.

  1. I’d like to endorse your view about… – Popieram Twoją opinię na temat…
  2. I couldn’t agree more… – W zupełności się zgadzam…
  3. I entirely agree that… – W zupełności się zgadzam, że…
  4. I simply must agree with that… – Muszę się z tym zgodzić…
  5. Broadly speaking, I agree… – Ogólnie mówiąc, zgadzam się…
  6. I’m of exactly the same opinion. – Mam takie samo zdanie.
  7. I cannot deny that… – Nie mogę zaprzeczyć, że…
  8. I endorse wholeheartedly your opinion… – Całkowicie zgadzam się z Twoją opinią…
  9. That sounds reasonable. – To brzmi rozsądnie.

Facebook Comments