Jak pisać opowiadania?

  • Opowiadanie możesz zacząć od takich zwrotów jak: one time (pewnego razu), it started with (zaczęło się od), suddenly (nagle), two years ago (dwa lata temu), at first (na początku) itp.
  • Utrzymaj chronologiczny ciąg wydarzeń. Opisuj w kolejności co się dzieje.
  • W odpowiadaniu mogą się znaleźć krótkie dialogi.
  • Nie przesadzaj z czasami Past Perfect i używaj ich tylko wtedy gdy jest to konieczne. Wystarczy ułożyć inaczej zdanie, aby wyrazić to samo, np. za pomocą „before” czy „after”. Większość zdarzeń z przeszłości opisuje się za pomocą czasu Past Simple. Czasu Past Continuous używaj w przypadku nadania ciągłości danemu zdarzeniu.
  • W trakcie opowiadania możesz użyć zwrotów takich jak: and then (i następnie), by then (do tej pory), from then on (od tego czasu), until then (do tego czasu), all of a sudden (nagle) itp.
  • Na zakończenie możesz użyć zwrotów takich jak: Finally (na koniec, ostatecznie), it ended with (skończyło się), in the end (w końcu) itp.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *