Future Perfect

Opis czasu Future Perfect

Future Perfect to czas przyszły dokonany. Czas ten stosujemy do określenia czynności, która skończy się w określonym momencie w przyszłości lub też zanim zacznie się następna czynność, wydarzenie, moment w przyszłości. Zawsze należy określić czas precyzujący do kiedy lub w jakim czasie dana czynność zostanie zakończona.

Zdania twierdzące

Podmiot + will + have + past participle (III forma czasownika – dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed”, dla nieregularnych – odpowiednia forma) + reszta zdania

np.

We + will + have + written + these letters + by the end of the day.

Zdania przeczące

Podmiot + will + not + have + past participle (III forma czasownika – dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed”, dla nieregularnych – odpowiednia forma) + reszta zdania

np.

We + will + not + have + written + these letters until the end of the day.

Pytania

Will + podmiot + have + past participle (III forma czasownika – dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed”, dla nieregularnych – odpowiednia forma) + reszta pytania

np.

Will + we + have + written + these letters until the end of the day?

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:

  • by – do (jakiegoś momentu), np. by tomorrow
  • before – zanim, przed, np. before midnight
  • by the time – do czasu, zanim,
  • in – za, np. in 3 years’ time – za 3 lata

Przykłady

  • I will have cooked dinner for our family by 3 pm.
  • These people will have built the new building before the end of August.
  • By next month we’ll have bought all needed clothes.
  • My son will have repaired his bike by Monday.
  • She will have finished her work by this time.
  • Our children will have left this place next week.

Facebook Comments