Inwersja stylistyczna

Inwersja stylistyczna, bardzo popularna w języku angielskim, to szyk przestawny w zdaniu. Polega na zamianie miejscami podmiotu i orzeczenia w zdaniu. Tworzymy ją, aby podkreślić nacisk na coś, oddać dramaturgię danej sytuacji. Na ogół występuje w języku pisanym i oficjalnym.

Zastosowanie

Po wyrażeniach przysłówkowych.

Inwersja występuje najczęściej przy wyrażeniach negatywnych lub traktowanych jako negatywne, ale nie tylko. Dane wyrażenie przysłówkowe umieszczamy na początku zdania, kolejno orzeczenie i podmiot. Najczęstsze wyrażenia, po których można zastosować inwersję:

 • po negatywnych wyrażeniach przysłówkowych – in no way, no sooner, not until, not only, at no time, on no condition, not even once, under no circumstances, on no account (occasion); po wyrażeniach przysłówkowych zaczynających się od “only”: only later, only then, only after, only by;
 • w porównaniach: seldom, never, rarely, little;
 • przy wyrażeniach z hardly, scarcely, barely, no sooner;
 • do tworzenia zdań z: so, neither, nor;
 • po czasownikach oznaczających ruch i po wyrażeniach przysłówkowych odnoszących się do miejsca;
 • po słówkach: so, such, here, there.
Przykłady:
 • Hardly had she got up, her mother made her go shopping.
 • Seldom was I so tired and exhausted.
 • Only after her going out, did I realise I loved her.
 • On no condition will he go to his father.
 • Neither did I.
 • Into the kitchen came my cousin with his small cat.
 • There is my little granddaughter!
 • Such was the rain yesterday, I was all wet.
Do tworzenia niektórych pytań.
 • z zastosowaniem czasowników modalnych;
 • z zastosowaniem czasowników posiłkowych, np: „to be”, „to have”.
Przykłady:
 • Can he swim?
 • Have you got two brothers?
W okresach warunkowych.

Przy inwersji w okresach warunkowych opuszczamy słówko “if” (lub inny zastosowany spójnik).

Przykłady:
 • Had he passed this important exam, I would have given him money for holidays.
 • Were you rich, you would buy a villa in Hollywood.
 • Does she phone me, I will buy her a present.

Facebook Comments