Negocjacje po angielsku – przydatne zwroty

Nic tak nie imponuje komisji egzaminacyjnej jak sprawna i płynna negocjacja. Poniżej lista propozycji słów, które można wykorzystywać podczas prowadzenia negocjacji.

 1. I was pointing out the fact that… – Wskazywałem, że…
 2. Having weighed up pros and cons… – Biorąc pod uwagę za i przeciw…
 3. I’m deeply convinced that… – Jestem głęboko przekonany, że…
 4. That’s a valid point, but… – Słuszna uwaga, ale…
 5. It’s important to emphasize that… – Należy podkreślić, że…
 6. From all angles… – Uwzględniając wszelkie aspekty…
 7. Before we move on, we need to consider… – Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć…
 8. Another significant point is that… – Kolejną istotną kwestią jest to, że…
 9. Another aspect is that… – Kolejnym aspektem jest to, że…
 10. Let me elaborate… – Pozwól mi rozwinąć…
 11. Another thing is that… – Inną sprawą jest, że…
 12. I’d like to raise a question about… – Chciałbym podnieść kwestię na temat…

Facebook Comments