Wyrażanie innego zdania po angielsku

Wyrażanie swojego zdania to szybki sposób na zdobycie uznania w oczach komisji egzaminacyjnej, nawet jeśli jest odmienne od zdania egzaminatora. Poniżej garść przydatnych zwrotów i wyrażeń, którymi zaznaczymy swoją odmienną opinię na dany temat.

 1. That seems obvious, but… – To się wydaje oczywiste, ale…
 2. I’m not at all convinced that… – Nie jestem przekonany co do tego, że…
 3. I’m afraid I don’t agree with you on that point. – Obawiam się, że nie mogę się z Tobą zgodzić.
 4. Excuse my interrupting you, but… – Przepraszam, że Ci przerywam, ale…
 5. It seems wrong to me… – Wydaje mi się to niesłuszne…
 6. I’m of a different opinion because… – Mam inne zdanie, ponieważ…
 7. With all due respect, but… – Z całym szacunkiem, ale…
 8. I can’t agree with this idea. – Nie mogę się z tym zgodzić.
 9. I strongly disapprove of… – Nie popieram tego…
 10. I can’t go along with that. – Nie mogę się z tym zgodzić.
 11. I strongly disagree… – Stanowczo nie zgadzam się…
 12. I am firmly opposed to the idea that… – Jestem całkowicie przeciwny temu, że…

Facebook Comments