Wyrażanie niezdecydowania po angielsku

Podstawową umiejętnością językową jest wyrażanie swojego opinii i podjęcie polemiki na zadany temat. Przydatne w tym celu okazują się zwroty, wyrażające niezdecydowanie.

 1. I see what you mean but I’m not at all convinced… – Rozumiem co masz na myśli, ale nie jestem przekonany…
 2. To be honest… – Jeśli mam być szczery…
 3. I’m in two minds whether… – Waham się co do tego…
 4. I haven’t the faintest idea about… – Nie mam najmniejszego pojęcia o…
 5. I might be wrong but… – Mogę się mylić, ale…
 6. I’t torn between… – Jestem rozerwany pomiędzy…
 7. I agree to some extent but… – Zgadzam się w pewnym stopniu, jednak…
 8. I’m not entirely convinced… – Nie jestem do końca przekonany…
 9. Correct me if I’m wrong, but… – Popraw mnie, jeśli się mylę, ale…
 10. Actually, I don’t have any first-hand experience of… but… – Właściwie to nie mam doświadczenia w… ale…
 11. How shall I put this? – Jak by to ująć?
 12. I haven’t the remotest conception… – Nie mam zielonego pojęcia…
 13. I suppose… – Przypuszczam, że…

Facebook Comments