Opis miejsca, osoby, obrazka po angielsku

Opis to jedno ze standardowych zadań na maturze ustnej z języka angielskiego. Opisywać możemy miejsce, osobę bądź obrazek. Przedstawiamy zbiór angielskich zwrotów i wyrażeń przydatnych podczas przedstawiania opisu.

  1. In the foreground I can see… – Na pierwszym planie widzę…
  2. In the background there is… – Na dalszym planie jest…
  3. The picture shows a scene from… – Obrazek pokazuje scenę z…
  4. The picture inspires the viewer to think about… – Obrazek sprawia, że widz zastanawia się nad…
  5. At the first glimpse… – Na pierwszy rzut oka…
  6. The viewer’s attention is focused on… – Uwaga widza skupia się na…
  7. A few steps further there is… – Kilka kroków dalej znajduje się…

Facebook Comments