Porównanie dwóch form reklamy

Introduction
The purpose of this report is to depict the positive and negative aspects of two various forms of advertising on the Internet in Poland. After describing them it will focus on their effectiveness and changes that should be made.

Web banners
Web banners, small graphics placed on web pages, are one of the common forms of encouraging people to visit the site of the advertiser. The size of those pictures differ and can be adjusted to the website in the way they make it more attractive. The more impressive they look, the more viewers takes notice on them and are interested in checking it. However, if there are countless of such banners, it distracts from a web page’s actual content and instead of increasing the effectiveness, they are ignored by internauts.

Popups
Popups, which are displayed in new windows after loading the site, are the most disturbing method of online advertising on the World Wide Web. The only positive feature of it is entering the site by accident by clicking on it. Unfortunately, they make people annoyed what results in installing popup blockers. Because of that they are the least successful way of drawing others attention to some products.

Recommendations
To make the Internet advertisements more efficient, one cannot exaggerate the number of banners which could effect negatively. I would also recommend that the number of popups should be decreased as they interrupt seeking information on the Internet.

Tłumaczenie

Wstęp

Celem raportu jest określenie pozytywnych i negatywnych aspektów dwóch różnych form reklamy w polskim Internecie. Raport obejmuje ich opis, skuteczność i sugerowane zmiany.

Bannery

Bannery będące małymi elementami graficznymi, umieszczonymi na stronach internetowych, są jednym z najpowszechniejszych form nakłaniających ludzi do odwiedzania stron reklamodawcy. Rozmiar zdjęć jest zróżnicowany i może być dopasowany do strony tak, aby czynić ją atrakcyjniejszą. Im bardziej imponujące zdjęcia, tym więcej internautów je zauważy i zechce sprawdzić. Jednakże nadmiar bannerów odwraca uwagę od głównej treści strony. Zamiast przyciągać internautów, zniechęca ich.

Wyskakujące okna

Wyskakujące okna, które wyświetlają się w nowych okienkach po załadowaniu strony, są najbardziej uciążliwą formą reklam internetowych. Przemawia za nimi jedynie fakt, że strony otwierane są przypadkowo poprzez kliknięcie na nie. Niestety budzą sporą irytację u internatów, którzy instalują programy blokujące je. Są najmniej skuteczną metodą skupiania uwagi na produkty.

Zalecenia

Aby reklama internetowa była skuteczna, nie należy przesadzać z ilością bannerów, które mogą oddziaływać negatywnie na internautów. Zalecane jest również zmniejszenie ilości wyskakujących okien, które przeszkadzają w przeglądaniu stron internetowych.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *