Raport dla szkoły

Situation: How safe is your school or place to work? You have been asked by your principal or boss to inspect the building, inside and outside, and check the risk to health and safety. Write your report, describing any possible dangers and suggesting improvements that should be made.

Introduction:
This report is concerned to realize what the risk to health and safety at our school is. All pupils were interviewed in order to find dangerous places both inside and outside the building.

Inside the building:
Almost half of the pupils (45%) are at the age of 7 to 9 and they are vigorous during breaks they usually spend inside the school. Because the floor on the first floor is very slippery, these children are in danger of harming themselves.

Outside the building:
What is the problem for all children is the fact that there are no traffic lights on the road that lead from the school to children’s houses. Thus, they are afraid of leaving the building alone because of the fear of being run down.

Conclusion:
Given this, it can be concluded that the risk to health and safety of the children is far too high and the building should be somehow improved. Changes that should be made are:

  1. The terracotta on the first floor should be replaced by more safe one.
  2. The traffic lights should appear on the road nearby school.

Tłumaczenie

Sytuacja: Na ile bezpieczna jest twoja szkoła lub miejsce pracy? Zostałeś poproszony przez dyrektora szkoły lub pracodawcę o inspekcję budynku, wewnątrz i na zewnątrz, określając stopień ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Wstęp:

Raport ma na celu określenie stopnia ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w naszej szkole. Wszyscy uczniowie zostali zapytani o niebezpieczne miejsca wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły.
Wewnątrz budynku:

Niemal połowa uczniów (45%) jest w wieku od 7 do 9 lat. Uczniowie ci zachowują się dość żywiołowo na przerwach, które spędzają zazwyczaj wewnątrz budynku. Śliska podłoga na pierwszym piętrze zwiększa ryzyko upadków i uszkodzeń.
Na zewnątrz budynku:

Problemem dla wszystkich dzieci jest brak sygnalizacji świetlnej na drodze prowadzącej ze szkoły do domów uczniów. Dzieci boją się opuszczać szkołę same z obawy o potrącenia.

Wnioski:

W związku z powyższym, ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci jest wysokie, a zatem stan budynku powinien ulec poprawie. Sugerowane zmiany:

1.    Zastąpienie terakoty na pierwszym piętrze bezpieczniejszym materiałem.

2.    Na drodze w pobliżu szkoły powinna zostać zainstalowana sygnalizacja świetlna.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *