Jak pisać rozprawki?

  • Na wstępie opisz, czego dotyczy wypracowanie.
  • Oddziel pozytywne i negatywne aspekty poruszonej sprawy.
  • Możesz używać słów łączących, takich jak: well (więc), or (albo), by the way (przy okazji), and (i), so (więc), but (ale), anyway (tak czy owak).
  • Wydając opinię, możesz używać zwrotów w stylu: In my opinion (Moim zdaniem), I agree with (Zgadzam się z), I disagree with (Nie zgadzam się z), I believe that (Wierzę, że) itp.
  • Prezentując argumenty możesz używać zwrotów w stylu: First of all I would like to consider (Na początku chciałbym rozważyć), Apart from that (Poza tym), Despite the fact that (Pomimo faktu, że), What is more (Co więcej), On the other hand (Z drugiej strony) itp.
  • Nie używaj form ściągniętych, takich jak „I’m” zamiast „I am”.
  • Za koniec podsumuj całość i napisz wnioski, używając zwrotów takich jak: In conclusion (Wnioskując), To sum up (Podsumowując), All in all (W sumie).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *